Motorsejleren Hans Hartvig Møller (en norsk lodsskøjte på 32 fod) blev bygget som skoleskib til Det Danske Spejderkorps i 1970, og blev solgt fra i 1978 og omdøbt til Gasen[1]. Skibet ligger p.t. i Nyhavn.


Tilblivelsen

I et lille hæfte fortæller Jens Rytter om skibet Hans Hartvig-Møller og dets tilblivelse, idet han sad i korpsledelsen 1966 - 1972 som søspejderrepræsentant, og også var instruktør på søspejderkursuscenter Tornehage ved Isefjorden. Det var imidlertid ikke tilstrækkeligt i hans øjne - der skullle et træningsfartøj til. Han fik spejderchefen John Grevy med på ideen - Grevy var selv gammel søspejder. Resten af korpsledelsen var også med på ideen og det resulterede i at Jens Rytter og Erik Jensen fik til opgave at finde et godt fartøj.

På en bådudstillng fandt de omsider en tegning af et fartøj, der faldt i deres smag. Det var en norsk redningsskøjte af typen Colin Archer. Den blev brugt i redningstjenesten i Nordnorge, og havde der vist at den kunne klare mosten. Man ville sælge grunden Tornehage for at finansiere bygningen af skibet. Tegningerne blev bugt som udgangspunkt, da der var flere krav til skibet. Der skulle kunne sove 6 mand om læ plus et særligt lukaf til to instruktører/skippere. Rigningen blev også ændret, og man valgte en rorpind fremfor et rat.

I foråret 1969 fik Struer Skibsværft besked på at gå i gang. Skibet blev anslået til at komme til at koste knap 100.000 kr. og skulle bygges lærk på eg. Det blev værftets nybygning nummer 442.

Med skibets korte afstand mellem spanterne skulle det kunne klare hårde søer, og med en 20-hestes SAAB-dieselmotor ombord skulle det også kunne gå for motor i hårdt vejr. Sejlarealet var iøvrigt på 60 m2.

Navngivningen

I maj 1970 skulle skibet så navngives. Flere havde ønske om at skibet skulle hedde Tornehage for at videreføre navnet fra kursuscentret, men andre mente at det skulle opkaldes efter medstifteren af spejderbevægelsen i Danmark, rektor Hans Hartvig-Møller. Da man også kunne få dennes datter, Kirsten Lauritzen, til at døbe skibet, var beslutningen taget. Under navngivningen gled champagneflasken ud af løkken og gik til bunds uden at ramme skibet. Man hentede straks en pokal fra sejlklubben, så dåben kunne blive effektueret i en pokalfuld fjordvand. Også andet gik galt - søspejderstanderen, der var anbragt i toppen af masten, var ved en fejl blevet monteret på hovedet, men det blev rettet straks det blev opdaget.

Af gaver ved navngivningen var bl. a. et sæt signalflag fra Struer Kommune.

Kurserne

Se også

Eksterne henvisninger