The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Morse

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Morsekoden blev oprindeligt opfundet af Samuel F.B. Morse til hans elektriske telegraf i 1840'erne. Koden er bygget op, så hvert enkelt bogstav og tal har en tilhørende kode, opbygget af prikker (.) og streger (-).
Nyt bogstav angives med skråstreg (/) og nyt ord angives med dobbelt skråstreg (//).

Man kan anvende en morsenøgle til at oversætte tekst til/fra morse:

E T
I A N M
S U R W D K G O
H V F L Æ P J B X C Y Z Q Ø CH
5 4 3 2 Å 1 6 7 8 9 0

Morsenøglen skal læses således, at de mørke felter er streger (-) og lyse felter er prikker(.)

Eksempel:

//.../.--././.---/-.././.-.//
S P E J D E R

Tallene er opbygget i en ganske logisk rækkefølge, hvis man i stedet kigger på dem i rækkefølge:

1: /.----/
2: /..---/
3: /...--/
4: /....-/
5: /...../
6: /-..../
7: /--.../
8: /---../
9: /----./
10:/-----/