Morse

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Morsekoden blev oprindeligt opfundet af Samuel F.B. Morse til hans elektriske telegraf i 1840'erne. Koden er bygget op, så hvert enkelt bogstav og tal har en tilhørende kode, opbygget af prikker (.) og streger (-).
Nyt bogstav angives med skråstreg (/) og nyt ord angives med dobbelt skråstreg (//).

Man kan anvende en morsenøgle til at oversætte tekst til/fra morse:

E T
I A N M
S U R W D K G O
H V F L Æ P J B X C Y Z Q Ø CH
5 4 3 2 Å 1 6 7 8 9 0

Morsenøglen skal læses således, at de mørke felter er streger (-) og lyse felter er prikker(.)

Eksempel:

//.../.--././.---/-.././.-.//
S P E J D E R

Tallene er opbygget i en ganske logisk rækkefølge, hvis man i stedet kigger på dem i rækkefølge:

1: /.----/
2: /..---/
3: /...--/
4: /....-/
5: /...../
6: /-..../
7: /--.../
8: /---../
9: /----./
10:/-----/