Niels Ebbesens Gruppe

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Niels Ebbesens Gruppe
Korps Det Danske Spejderkorps
Division Randellsborg Division
By Randers
Mødested Fiskergården
Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers
Start 1946
Hjemmeside http://www.nielsebbesensgruppe.dk
Tørklæde gruppetørklæde             
Gruppe              


Niels Ebbesens Gruppe er en spejdergruppe i Randers under Randellsborg Division i Det Danske Spejderkorps.