Welcome to the ScoutWiki Network

Spejdergruppe

Fra SpejderWiki
Version fra 10. sep 2018, 21:55 af Jørgen (diskussion | bidrag) Jørgen (diskussion | bidrag) (Specielt for SpejderWiki: katlinks)
Skift til: navigering, søgning

En spejdergruppe er den mindste selvstændige enhed i spejderkorpsene. Afdelingerne/grenene i en spejdergruppe kaldes hos Det Danske Spejderkorps mikro, mini, junior, trop og klan, og hos KFUM-Spejderne bæver, ulv, junior, tropsspejder, senior og rover. Aldersgrupperingerne varierer i de forskellige spejderkorps, men man kan normalt blive spejder fra 6-års-alderen.

En spejdergruppe ledes af de enkelte afdelingers ledere i samarbejde med gruppelederen, ungdomsrepræsentanten og forældrerepræsentanter. Dette forum kaldes forskelligt i korpsene:

Den årlige 'generalforsamling' kaldes for Grupperådsmøde i DDS og De Gule Spejdere, Gruppemøde i KFUM-spejderne og generalforsamling hos de grønne pigespejdere, hvor deltagerne normalt er gruppestyrelse, klan og forældre til spejdere under 15 år.

Flere spejdergrupper danner sammen en division, et distrikt eller en region, der oftest geografisk dækker en eller flere kommuner. Divisioner, distrikter eller regioner er organiseret under de forskellige spejderkorps, og er mest koordinerende og administrerende enheder. Kun de mindre korps springer dette led over af praktiske årsager.

Historisk

Fra spejderbevægelsens start var der kun een enhed - troppen. Først senere kom ulvearbejdet til i flokkene, og ligeledes roverne i deres klaner. Mange steder benævnedes grupperne så f. eks.Kong Eriks Flok og Trop, og gradvis indførtes begrebet gruppe, der nu i de fleste spejderkorps er den gængse betegnelse.

Specielt for SpejderWiki

Af bekvemmelighed og sproglig forenkling benyttes termen Gruppe også om tilsvarende enheder i andre organisationer når alle disse adresseres i en opremsning, f. eks. når foreningsarbejdet beskrives i en by-artikel. Hermed undgås overskrifter som Nedlagte grupper, kredse, troppe, brigader, gilder og lokalafdelinger i Xxby.

Se også