The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Ulveunge

Fra SpejderWiki
Version fra 29. feb 2016, 14:11 af Egel (diskussion | bidrag) Egel (diskussion | bidrag) (I hope it is Danish, Hollandske national ulveungers tørklæde)
Spring til navigation Spring til søgning

En ulveunge er almindeligvis betegnelsen for de 8-9-årige spejdere hos KFUM-Spejderne i Danmark og de 7-9-årige hos De Gule Spejdere i Danmark. En ulveflok er normalt opdelt i bander på 4-10 ulveunger. De tilsvarende betegnelser for aldersgruppen er henholdsvis smutter hos de grønne pigespejdere, minier hos Det Danske Spejderkorps og mejser hos Dansk Spejderkorps Sydslesvigs pigespejdere. Før sammenlægningen af Det Danske Spejderkorps og Det Danske Pigespejderkorps benyttede førstnævnte også betegnelsen ulveunger til aldersgruppen.

Arbejdet i ulveflokken er mere fagligt funderet end hos bæverne, hvor færdighederne i højere grad leges ind. Typisk er det som ulv, at spejderen lærer at håndtere kniv og sav, ligesom der tages de første skridt udi pioneringens kunst. Andre færdigheder som førstehjælp, båltænding og lejrliv kan også grundlægges i ulvetiden.

Efter tiden som ulveunge får spejderen mulighed for at rykke op til juniorflokken.

Navnet ulveunge stammer fra Robert Baden-Powell, der lod sig inspirere af Rudyard Kiplings Junglebogen, både til navn og til fantasiramme for spejderarbejdet.

Internationalt

Mange korps og grupper verden over holder fast i Baden-Powells tanke om at finde inspiration til spejderarbejdet i Junglebogen, hvorfor ulveunger findes næsten overalt.

Holland

Hollandske national ulveungers tørklæde.

Hollandske unger kan bære en national ulveungers tørklædet, orange tørklæde med en grøn stribe.