The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

FDF K26 Husum

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

FDF K26 Husum er en FDF-kreds under Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund (FDF), og er hjemmehørende i Husum Kirke midt i Husum i udkanten af København.

Historie

Kredsen blev stiftet 9. september 1934 af H. P. Baltzer, der ledede kredsen til langt op i 1950'erne.

Organisering

Lederne i FDF er frivillige og ulønnede, og de indgår i et større samarbejde med den lokale folkekirke. Kredsens medlemmer er organiseret i flere afdelinger i forskellige aldersklasser, fra 6 til 18 år. Medlemstallet i FDF K26 Husum har i den sidste halve snes år svinget mellem 80 og 140 medlemmer.

OZ9FDF – De Radioaktive

I 2003 oprettedes en deling for unge i alderen 12 år og op med amatørradio som arbejdsfelt. FDF har generelt i alle år haft særlige aktiviteter som enten grundlag for arbejde i kreds, eller som egentligt tema for kredsen (musikkredse, sejladskredse). Hvor spejderkorpsene (DDS, KFUM-spejderne) har brugt amatørradio i sit arbejde i mange år er det i FDF-sammenhæng en stort set ukendt forteelse. Navnet OZ9FDF er samtidigt det officielle kaldesignal for FDF K26 Husum.

Venneforeningen

I tilknytning til kredsen er FDF K26's Venner, – i daglig tale Venneforeningen – der fungerer som økonomisk støtte for foreningsarbejdet, såvel som en art alumne-forening for gamle medlemmer.

Hytten Egholm

FDF K26 Husum ejer sin egen hytte, Egholm, beliggende i Egebjerg ved Ballerup.