Penns Breve

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Pennsbreve.png

Penns Breve, udgivet på Grønvirke i 1943, er en bog, skrevet af KFUK-spejdernes korpssekretær Inger Buchardt. Den er trykt i 2000 eksemplarer og illustreret af Thora Lund

Bogen indeholder to små introduktioner til de fiktive personer Patt og Penn, der er henholdsvis modtager og afsender af de efterfølgende 30 breve. Stilen er muligvis bevidst kopieret fra Spejderloven - breve til en patruljefører af Roland Philipps, idet hvert enkelt brev er formuleret som velmente råd fra en tidligere tropsfører til en af hendes 'gamle' spejdere, der er patruljefører, men gennem brevene senere i bogen fremgår det at hun er blevet tropsfører.

Emnerne er ganske almene som venskab, loyalitet, kærestesorger m.m. og tænkes at inspirere læseren til et bedre personligt liv og spejderliv.

Ifølge forfatterens forord har det aldrig været tanken at udgive brevene samlet, hvilket indikerer at de nok har været bragt enkeltvis, sandsynligvis i KFUK-spejdernes Spejderbladet.

Inger Buchardt har tilegnet bogen til sin gamle tropsfører Johanne Uhrskov i taknemmelig erindring om de lykkelige spejderår i troppen 1920-1925.

Brevene omhandler følgende emner:

 • Overholdelse af korpsvedtægter og grundlov
 • Den rette brug af søndagen
 • Good-turn i hjemmet
 • Jule-good-turn hele aaret rundt
 • Kammeratskab
 • Pietetsfølelse overfor troppens traditioner
 • Det rette patruljepræg - patruljeture
 • Respekt for uniformen
 • 'Sheiken'
 • Korpsfølelse
 • Nye førere
 • At give gaver - at sige tak
 • Lejrforberedelse - sang
 • Spejderaand og patruljeaand
 • Arbejdsfordeling i lejren
 • Grejerne pakkes ned for vinteren
 • Troppen i aktiv hjælpetjeneste
 • Det rette samarbejde mellem tropfører og patruljefører
 • Tag duelighedstegn!
 • Primitiv spejdersport
 • Tvivl om arbejdets værdi
 • Fester
 • At faa noget nyttigt ud af 'ingenting'
 • At gøre noget for sit land - paa rette maade
 • At være neutral overfor spejderloven
 • Spejderen og hjemmet
 • Aktualitet i programmerne
 • Spejderloven i praksis
 • At respektere forbud
 • Føreransvar