SpejderWiki:Geografiske koordinater

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

SpejderWiki-artikler, der knytter sig til et bestemt sted, udstyres med geografiske koordinater. Herved fremkommer der øverst til højre på siden et link, der henviser til en række kort- og satellitbilleder, hvor stedet er markeret:

Geotag,daScoutwiki.JPG

Angivelsen sker ved at indsætte en af følgende skabeloner nederst i artiklen, umiddelbart før interwiki og kategorier (så ved man altid hvor man kan finde den):

 • {{coor title d|grader|NS|grader|EW|parametre}}
 • {{coor title dm|grader|minutter|NS|grader|minutter|EW|parametre}}
 • {{coor title dms|grader|minutter|sekunder|NS|grader|minutter|sekunder|EW|parametre}}

1 minut svarer til 1/60 grad, og 1 sekund svarer til 1/60 minut eller 1/3600 grad.

Der vælges en skabelon, der afspejler den præcision, der er behov for (se præcision herunder).

Parametre

Skabelonernes parametre er beskrevet vha. et eksempel:

Næsby Spejdercenter har koordinaterne 55° 21′ 43″ nordlig bredde og 11° 38′ 43″ østlig længde. Det giver følgende parametre:

 • {{coor title dms|55|21|43|N|11|38|43|E|type:landmark_region:DK}}

Parametrene er følgende:

 • Bredde, grader – et helt tal 0-90 (0 er ved ækvator, 90 er ved Nord- eller Sydpolen
 • Bredde, minutter – et helt tal 0-60 (kun {{coor title dm}} og {{coor title dms}})
 • Bredde, sekunder – et tal 0-60; ved kommatal bruges punktum som decimaltegn, fx 2.4 (kun {{coor title dms}})
 • N eller S – nordlige eller sydlige halvkugle
 • Længde, grader – et heltal 0-180
 • Længde, minutter – et helt tal 0-60 (kun {{coor title dm}} og {{coor title dms}})
 • Længde, sekunder – et tal 0-60; ved kommatal bruges punktum som decimaltegn (kun {{coor title dms}})
 • E eller W – øst (east) eller vest (west) for Greenwich ved London)
 • Ekstra parametre i et særligt format med kolon mellem parameterens navn og værdi samt bundstreg (_) mellem navn-værdi-par. Som minimum bør type og region angives.

type:T

Parameteren type bruges til at angive, hvilken slags sted, koordinaterne refererer til, hvilket bl.a. har betydning for størrelsesforholdet på det kort, der linkes til:

 • country – land
 • adm1st – største administrative enhed i et land (f.eks. en af de fem danske regioner ­– for andre lande, se en:Table of administrative country subdivisions by country#Table)
 • adm2nd – næststørste administrative enhed i et land (f.eks. en af danske kommune ­– for andre lande, se en:Table of administrative country subdivisions by country#Table)
 • adm3rd – tredjestørste administrative enhed i et land (se en:Table of administrative country subdivisions by country#Table)
 • state – forhenværende land eller administrativ enhed i et land
 • city(befolkningstal) – by med angivelse af befolkningstal (tallet angives uden tusindadskiller)
 • city – mindre by
 • airport – lufthavn
 • railwaystation – jernbanestation
 • mountain – bjerg
 • isle – ø
 • waterbody – sø, flod, farvand, fjord, bugt mv.
 • landmark – bygning, seværdighed eller andet sted af særlig interesse (OBS. Mest almindelig her)
 • forest – skov
 • river – flod
 • glacier – gletsjer, iskappe
 • edu – undervisningsinstitution
 • church – kirke
 • pass – bjergpas
 • event – enkeltstående eller tilbagevendende begivenhed, der er foregået på det angivne sted (f.eks. et krigsslag)
 • satellite – geostationær satellit

region:XX

Parameteren region er en landekode på to bogstaver som defineret i ISO 3166-1 eller en regionskode som defineret i ISO 3166-2. Eksempler:

 • DK – Danmark
 • SE – Sverige
 • NO – Norge
 • GB – Storbritannien
 • US – USA

Der findes en sorterbar tabel over alle koderne på Engelsk Wikipedia.

scale:N

Parameteren scale bruges til at angive størrelsesforholdet på kortet, dvs. hvor tæt der skal zoomes ind på punktet. Det kan være relevant, hvis man vil udpege et meget stort område, som f.eks. et land eller et hav. Eksempelvis vil …scale:10000… vise punktet på et kort med størrelsesforhold 1:10.000.

Præcision

Den korte version: Brug så få decimaler som muligt.

Koordinater angives med en præcision, der svarer til størrelsen af det sted, der udpeges. Eksempelvis bør en bygnings placering angives med få meters nøjagtighed. En så høj præcision giver dog ikke mening, når man skal angive koordinaterne for et helt land. I dette tilfælde er det bedre at udelade sekunder og måske også minutter, så der kun opgives længde- eller breddegrad i hele tal.

Med {{coor title dms|…}} angiver man både grader, minutter og sekunder, og sekunderne kan endda angives med decimaler. Med {{coor title dm|…}} angiver man ikke sekunder, og med {{coor title d|…}} angiver man kun grader.

Følgende tabel kan bruges til at danne sig et indtryk af præcisionen.

Afstande nord-syd

 • 1° ~ 111 km
 • 1′ ~ 2 km
 • 1″ ~ 30 m
 • 0,1″ ~ 3 m
 • 0,01″ ~ 30 cm

Afstande øst-vest

 • 1° ~ 64 km
 • 1′ ~ 1 km
 • 1″ ~ 20 m
 • 0,1″ ~ 2 m
 • 0,01″ ~ 2 cm

Afstandene i øst-vestlig retning aftager, jo længere man kommer fra ækvator. De her angivne afstande gælder for Danmark. Ved ækvator svarer afstandene til de angivne tal for nord-syd.

Værktøjer

Findvej.dk

Geografiske koordinater til et punkt på jorden kan findes vha. følgende værktøj:

 • http://www.findvej.dk/wikipedia?template=1KlikVælg punkt på kort i menuen til højre og flyt den røde knappenål til det sted, du vil angive. Marker herefter den viste skabelonkode, {{coor title dms|…}}, og kopier den (typisk højreklik eller CTRL+C) og sæt den ind nederst i den tilhørende artikel umiddelbart før kategoriangivelserne.

Google Maps

Ved at klikke rundt på Google Maps kan du finde koordinaterne for lejrpladser, bygninger m.m. og sætte dem ind i en 'coor title'-skabelon. Du kan også lege videre med et direkte vist kort:

I Google Maps kan man anvende følgende URL (evt. gemt som et bogmærke) til at vise kortets centrum i Wikipedia titel format:

javascript:coord=[gApplication.getMap().getCenter().lat(),gApplication.getMap().getCenter().lng()];output='{{coor title dms|';for(x in [0,1]){neg=(coord[x]<0);deg=Math.floor(coord[x]);minr=(coord[x]-deg)*60;min=Math.floor(minr);sec=Math.floor((minr - min)*60*100000)/100000;output+=(neg?deg*-1:deg)+"|"+(min<10?'0':'')+min+"|"+(sec<10?'0':'')+sec.toFixed(2)+'|'+(x==0?(neg?'S|':'N|'):(neg?'W|':'E|')+"type:city_region:DK}}");};void(prompt('Koordinater til Wikipedia',output));

Koordinaterne vises i et lille vindue.

OBS: Husk om nødvendigt at tilrette type og region. Tilpas præcisionen ved at fjerne overflødige decimaler og evt. ændre skabelonnavnet til coor title dm eller coor title d. Husk at bruge forhåndsvisning til at tjekke, at alt er gået godt, inden du vælger at gemme dine ændringer.

hjl_getCoor

Screenshot

Et andet let anvendeligt redskab er hjl_getCoor som genererer wikikode {{coor dms|... }} og lignende.

 • Man finder stedet på kortet
 • indstiller type og område på knapperne
 • og vælger mellem d, dm.eller dms, hvorefter koden fremkommer i feltet nedenfor.

Hvis man bruger det på da.wiki indsætter man ”title” mellem coor og dms, samt sletter nogle af de mange unødvendige decimaler. På ScoutMedia kan man så udskifte {{coor title dms|... med {{Location|...}}
Koden kan herefter indsættes i artiklen eller ved billedet på ScoutMedia. Locationkoden på ScoutMedia genererer et link på Googlemap, hvis man har SpejderWiki slået til der.