Welcome to the ScoutWiki Network

SpejderWiki:Ignorér alle regler

Fra SpejderWiki
Skift til: navigering, søgning

En af grundstenen i Wikipedia er: 'Ignore all rules'. Det virker selvmodsigende at man stiller nogle leveregler op for en community og derefter opfordrer til at bryde dem. Men der menes regelbrud på den gode måde. Den vane har vi også på SpejderWiki.

En wiki er under konstant udvikling, og hvis man følger et for stramt regelsæt, vil man begrænse udviklingen - måske endda på væsentlige områder. Vi kan ikke lave regler og rammer, der kan dække alt og vil være gældende i al evighed, og hvis reglerne strammer, så er der måske brug for at ændre dem. I det daglige kan man komme ud for at en løsning på et problem ligger lige udenfor reglerne. Hvis det gavner SpejderWiki, så gør det dog! Lige undtagen hvis det bringer os på den anden side af lovgivningen - de dér regler skal ikke ignoreres.

Men det er frihed under ansvar overfor fællesskabet. Fordi du kan, er der ingen grund til at gøre det, hvis det ikke er nødvendigt. Som med så meget andet. Det kan nemt lede tankerne over på 'Forstyr ikke SpejderWiki for at fremføre en pointe.'

Det kan i sin enkelthed også bunde i noget andet: At man er løbet sur i hvordan man gør hvad i en artikel. Det er jo ikke en altertavle, detteher, så skriv hvad du kan og kniber det med opsætningen, wikilinks eller andet, så gør det så godt du kan. Vi er flere på projektet, så der er nok altid en hjælpende hånd, der kan pudse et par splinter af.