Hals Søtrop

Hals Søtrop
Korps Det Danske Spejderkorps
Division Vendelbo Division
Mødested Hals Havn
Facebook Gruppen på Facebook


Hals Søtrop er en søspejdergruppe i Vendelbo Division i Det Danske Spejderkorps.