The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Ludvig Valentiner

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ludvig Valentiner

Ludvig Andreas Valentiner (10. maj 1881 i København – 22. april 1959 i Hillerød) stiftede FDF (Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund) sammen med Holger Tornøe den 27. oktober 1902, og var formand for FDF i tiden fra 1909 til 1954.

Livsforløb

Ludvigs far, Poul Christian Julius Valentiner, var bankdirektør og overretssagfører i København. Der er i øvrigt en gade opkaldt efter ham på Frederiksberg (Julius Valentiners Vej). Ludvig selv var tredje barn i en børneflok på seks og opvokset på Hortensiavej. Efter skolegangen på Schneekloths Skole, og efter han blev student fra Metropolitanskolen i 1899 læste han til præst. Under studietiden spurgte hans ven og tidligere klassekammerat, arkitekten Holger Tornøe, om hans hjælp til at gøre noget for drengene på Frederiksberg. Det førte i 1902 til dannelsen af FDF - Frederiksberg Drenge Forbund på Frederiksberg. Ludvig Valentiner var så kredsfører i Frederiksberg 1. kreds 1902-1904.

I 1905 blev han cand. theol. og blev ordineret medhjælper ved Frederiksberg Kirke. Samtidig var han kredsfører i Frederiksberg 3. kreds. I 1910 blev han kaldskapellan i Odder, og startede dér en FDF-kreds, hvor han var kredsfører fra starten i 1911 til 1916, hvor han fik embede som sognepræst i Viby på Fyn. 1923-1925 havde han en afstikker som provst i Bjerge-Aasum Herred syd for Odense, hvorefter han igen blev sognepræst i Mesinge-Viby Pastorat. Han pensioneredes i 1951 og flyttede til Hillerød.

Ludvig Valentiner var medlem af FDF's første bestyrelse 1902 - 1905. Derefter var han sekretær 1905-1919, og i tiden 1909-1954 var Ludvig Valentiner landsforbundets formand, og han blev derefter æresmedlem og livsvarigt medlem af hovedbestyrelsen til sin død i 1959.

Hæderstegn

Han modtog ridderkorset den 27. oktober 1927 i forbindelse med FDF's 25 års jubilæum, og blev i 1952 Ridder af 1. grad af Dannebrog i forbindelse med sin pensionering.


Kilder og eksterne henvisninger