The wikis have been updated to MediaWiki 1.36 on 4 June 2021. There are still some small problems, but they are being worked on. If you see any other problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Spejdernes Magasin (blad)

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Den første udgave af Spejdernes magasin: 1916 nummer 1

Spejdernes Magasin var i tiden 1916-1970 medlemsbladet for Det Danske Spejderkorps. Det udkom første gang i oktober 1916 under titlen Vor Ungdom - Spejdernes Magasin med Ove Holm som redaktør. Det blev som optakt til sammenlægningen af DDS og DDP erstattet af en fælles blad, Spejd, i 1970. De første år var Spejd også for KFUK-spejderne.

Redaktører

Bladet har haft skiftende redaktører gennem de 54 år:

Indhold

Som så mange andre tidsskrifter har Spejdernes Magasin skiftet layout flere gange gennem tiden, men i en lang årrække var der foruden redaktionelt stof en række faste indslag i bladet:

Junglenyt
Siderne for ulveungerne med en lille leder eller historie, og en spalte med Alle tolv, hvor de ulveunger, der havde erhvervet alle duelighedstegn (og var blevet indberettet til bladet) blev nævnt. I samme spalte om beståede 30-km-vandringer.
Spejder-Tidende
Med notabelt nyt fra troppe rundt i landet eller nyheder fra udlandet.
Nye Navne Til Æressiden
Med trop og navn på de spejdere, der var blevet riddere, 1.-klassespejdere, bådsmænd og væbnere, samt beståede ildborsprøver og 60, 75, 90 og 100-km vandringer.
Under spejderhatten
Var et indslag i en årrække omkring 1960, hvor man kort biograferede nogle af korpsets ping'er, en ny i hvert nummer.