SpejderWiki:Politikker og normer

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

SpejderWiki har nogle politikker og normer, der er alment accepterede og bliver betragtet som vigtige, eller ligefrem essentielle, af projektets grundlæggere og bidragydere. Bidragyderne på SpejderWiki stræber efter at have så få regler som muligt for at undgå bureaukrati.

Man bør notere sig, at i hvert fald visse af disse politikker og normer stadig er under udvikling. For en kort introduktion til regler på SpejderWiki se SpejderWikis fem søjler.

Nøglebegreber

  1. Undgå fordomme. Artiklerne bør skrives ud fra et neutralt synspunkt, hvilket betyder, at en artikel på fair og sympatisk vis bør belyse de forskellige synspunkter vedrørende artiklens emne.
  2. Overtræd ikke andres ophavsret. SpejderWiki er et frit opslagsværk, der udgives inden for rammerne af Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0. At indsætte materiale uden ophavsretsholderens tilladelse er en trussel mod vores projekt, og det kan medføre erstatningskrav mod projektet. Se Ophavsret for mere information.
  3. SpejderWiki er et opslagsværk. Dette websted skal primært bruges til at skrive et spejderrelateret opslagsværk. Diskussioner på diskussionssiderne bør være rettet mod at forbedre artiklerne. Se Hvad SpejderWiki ikke er.
  4. Respektér andre bidragydere. SpejderWikis bidragydere har sikkert stærkt varierende synspunkter. Ved at respektere hinanden er vi i stand til at samarbejde effektivt om at opbygge en encyklopædi. Se Etikette for nogle retningslinjer.
  5. Næsten alle kan redigere næsten alt. Ingen brugere ejer nogen sider (heller ikke brugersider) og kan diktere hvad der skal stå og ikke stå. Tværtimod har alle lov at redigere og bidrage til alle artikler og diskussioner, så længe det har et konstruktivt formål. Gentagne ukonstruktive bidrag så som hærværk medfører blokering. Særligt udsatte sider kan desuden skrivebeskyttes.
  6. Følg konventionerne. Ved at følge disse konventioner er vi i stand til at lave en mere ensartet og brugbar encyklopædi:
  7. Se også mest almindelige begynderfejl på SpejderWiki for nyttige informationer til nytilkomne brugere.

Liste med retningslinjer

Generelt

Ignorér alle regler
Enhver politik, retningslinje eller enhver anden regel må ignoreres hvis det hindrer forbedringer af SpejderWiki. Forudsætningen er dog at andre er indforståede; det kan ikke bruges til at omgås normer og afgørelser, man ikke selv bryder sig om.
Konsensus
Der skal ikke stemmes om alt; der skal diskuteres, så der opnås enighed.
SpejderWiki:Brugerkonti og -navne
Du må kun have én brugerkonto, og den må du ikke dele med andre. Navnet må ikke indeholde vulgære udtryk.

Opførsel

Ingen personlige angreb
Lad i første omgang altid tvivlen komme den anden til gode i en redigeringskrig. Ved at være ubehøvlet, ufølsom eller smålig gør man andre brugere sure og forhindrer SpejderWiki i at fungere efter hensigten. (Brug e-mail til personlige debatter).
Normer for brugersider
Retningslinjer for brugersider på SpejderWiki. Brugersider er ikke pålagt kriterier om NPOV, men der stilles nogen andre krav til indholdet.
Politik for blokering og bandlysning
Administratorer har mulighed for at blokere brugere i kortere eller længere tid af forskellige årsager.
Politik for diskussionssider
Diskussioner skal foregå i en pæn tone og helst have et konstruktivt formål. Respekter at andre har lov at have andre meninger.
Redigeringskrige
Gentagne gendannelser af hinandens redigeringer er uønskede. Diskuter tingene fredeligt på de relevante diskussionssider.
Signér indlæg på diskussionssider
Husk at signere dine indlæg på diskussionssider med ~~~~, og signer aldrig afsnit i selve artiklen.
Wikikette
Gode råd til opførsel på SpejderWiki.

Indhold og stil

Eksterne henvisninger
Links til andre hjemmesider kan være nyttige, hvis de uddyber og supplerer en artikels indhold. Men man skal ikke linke til alt, der tilfældigvis har lidt med sagen at gøre.
Gør artiklerne brugbare for læseren
Målet for Wikipedia er et læsevenligt og indholdsrigt opslagsværk, så gør dine artikler brugbare for andre.
Hvad SpejderWiki ikke er
Hver dag ændres mange artikler, og hver dag bruger mange mennesker tid til at finde informationer. SpejderWiki er først og fremmest et online opslagsværk. Undgå venligst at bruge SpejderWiki til andre formål.
Kildeangivelser
Vi kan ikke kontrollere nøjagtigheden af enhver kilde, men vi kan kontrollere om påstande er offentliggjort af en troværdig forlægger eller redaktør. Artikler skal indeholde kildehenvisninger hvor det er muligt. Der vil blive sat spørgsmålstegn ved enhver uverificerbar påstand.
Kriterier for artikler
Ikke alt kvalificerer til at have en selvstændig artikel på SpejderWiki, men der vil altid være gråzoner.
Kriterier for biografier
Alle mennesker er ikke berettiget til en artikel på SpejderWiki. Artikler om nulevende personer kræver en vis fingerspidsfornemmelse. Vær meget omhyggelig med kildehenvisninger.
Kriterier for artikler om virksomheder og foreninger
Det er heller ikke alle virksomheder og foreninger, der er berettigede til artikler på SpejderWiki. Vær meget omhyggelig med kildehenvisninger.
Lister
Lister, der ikke kan afgrænses naturligt, er uønskede, mens informationsrige lister er velkomne.
Navngivning
Generelt skal artikler navngives efter hvad der er bredt kendskab til blandt dansk-talende, med et minimum af tvetydighed, og som samtidig gør det nemt at linke til siden.
Skriv det indlysende
Nogle banaliteter kan virke indlysende, men bør indføjes i artiklen for at tilgodese alle læsere.
Skriv SpejderWiki fra et neutralt synspunkt
Artikler skal skrives fra et neutralt synspunkt (NPOV).
Tvivlsomme påstande
Normalt bør ikke bidrage med unøjagtige og upræcise udsagn. Alt indhold skal være verificerbart, med kilder der beviser disse påstande.
Selvbiografier
Det er meget svært at skrive neutralt om sig selv og om ting, man har personlig eller økonomisk interesse i, så lad hellere være.
Stilmanual
Wikipedias guide til layout af artikler.

Retligt og copyright

Afstemningsprocedure
Afstemninger skal for det meste undgås, men kan i visse situationer være nødvendige.
Behandling af personlige oplysninger
?????? Wikipedias bestyrelse har vedtaget disse regler for personlige oplysninger.
Billedpolitik
Forklaringer til billedlicenser og lovgivning på området.
Ophavsret
På Wikipedia udgives indholdes under en fri licens og der gælder forskellige ophavsretlige regler. (Teksten til GNU Free Documentation License).
Procedure for billeder med tvivlsom licens
Hvis et billede er lagt op med tvivlsom licens underrettes uploaderen og hvis ikke problemet bliver løst slettes billedet efter minimum fjorten dage.
Procedure for billeder uden licens
Alle billeder skal være under en fri licens. Hvis et billede er lagt op uden licens underrettes uploaderen og hvis ikke problemet bliver løst slettes billedet efter minimum syv dage.

Det danske sprogs SpejderWiki

SpejderWiki følger sprog, ikke lande. Dansk SpejderWiki skal derfor forstås som det danske sprogs SpejderWiki og ikke Danmarks. Det betyder på den ene side, at alle artikler skal skrives på dansk (artikler på andre sprog samt maskinoversættelser vil som regel blive slettet). Og på den anden side at der er åben for artikler om emner fra hele verden. I praksis er der dog en forholdsvis stor del af artiklerne, der handler om emner fra Danmark eller har særlige afsnit herom, men det er også her de fleste brugere og læsere kommer fra. Men normerne er som udgangspunkt de samme uanset emnets herkomst.

Globalt gælder tilsvarende forhold. Det betyder for eksempel at der ikke er nogen østrigsk SpejderWiki, for det officielle sprog i Østrig er tysk, hvorfor det ikke vil give nogen mening at have en særlig østrigsk udgave, da den alligevel ville blive stort set identisk med den tyske. Men der er intet krav om at man skal være tysker eller østriger for at skrive på den, lige så lidt som der er krav om at man skal være dansker for at skrive på dansk SpejderWiki. Tværtimod, kan man skrive på et givent sprog, er man også velkommen til at skrive på den tilsvarende SpejderWiki, uanset hvor man kommer fra.

Se også linket Scout wiki network oppe til venstre for en oversigt.

Håndhævelse af politikker

SpejderWiki har hverken en hovedredaktør eller en central, topstyret mekanisme, der holder øje med og godkender den daglige udvikling. Derimod holder de aktive deltagere øje med de seneste ændringer og laver rettelser, når de ser et indholds- eller formatmæssigt problem. Så alle brugerne er både skribenter og redaktører.

Enhver administrator kan blokere en bruger, hvis denne er særligt destruktiv.

En bruger kan også i ekstreme tilfælde bandlyses fra SpejderWiki. Dette sker efter reglerne for bandlysning, og en afstemning blandt administratorerne.

Formulering af politikker

I praksis bliver størstedelen af SpejderWiki politikker formuleret ud fra konkret praksis blandt brugerne og konsensus. Det vil sige, at udsagnene på denne og tilhørende sider hovedsageligt er beskrivelser af eksisterende normer på SpejderWiki, der har udviklet sig gennem tiden. Der er tradition for (specielt på Wikipedia) at brugerne selv formulerer politikker.

I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at opnå konsensus om dele af visse normer. Her har man ved afstemning taget en beslutning.

Nogle emner er stadig under udvikling og bliver diskuteret på diskussionssiderne eller ved Lejrbålet. Alle, der er interesserede i SpejderWikipolitik bør holde øje med de løbende diskussioner ved Lejrbålet.

Normer og politikker udefra

Selv om den grundlæggende opbygning er den samme for alle sprogvarianter af SpejderWiki, og en række normer og politikker i hovedsagen også er, så er der visse forskelle sprogene imellem, netop fordi tingene så vidt muligt formuleres og bestemmes lokalt.

Andre sprogvarianters normer og politikker kan inspirere ved formulering af tilsvarende danske, men de eneste, der kan tilsidesætte/supplere beslutninger, normer og politikker på dansk SpejderWiki udefra, er officielle globale politiker på Wikimedia samt direkte beslutninger fra Wikimedia Foundation foruden naturligvis gældende lovgivning.

Se også